دانلود Mechanical Expressions برای ویندوز

Mechanical Expressions یک اپلیکیشن مکانیکی سمبلیک است. مدل خود را بسازید، هندسه را با محدودیت های مختلف ایجاد کنید، سرعت ها، جرم ها، و عناصر نیرو را مشخص کنید و سپس معادلات ریاضی برای سرعت های خروجی، شتاب ها، و نیرو ها را استخراج کنید. شما می توانید معادلات استخراج شده از Mechanical Expressions را در سیستم های ریاضی مانند Mathematica کپی کنید، یا آن ها را به شکل Tex، MathML، یا سورس کد کامپیوتری در 9 زبان مختلف استفاده کنید. یا می توانید یک اپ HTML5 یا jаvascript بسازید و معادلات این برنامه را در آن به کار بگیرید.

ادامه مطلب
منبع : دانلود آهنگ جدید |دانلود Mechanical Expressions 1.1.11 بدست آوردن معادلات فیزیکی
برچسب ها : معادلات ,expressions ,mechanical ,mechanical expressions